Porträtt NU 2017

Portätt NU!

Detta är den 6:e upplagan av Carlsberg Foundation Portrait Award. Utställningen innehåller brokiga porträttmålningar av världsomfattande artister.